AKSABAT ŞEHRİ ENERJİ ALT YAPI SİSTEMİ


İşin Adı: Aksabat Şehri Enerji Alt Yapı Sisteminin Yükseltilmesi Projesi Kapsamında Gerçekleştirdiğimiz 220 KW, 110 KW ve 35 Kw'lık Enerji Dağıtım Şalt Sahaları İşleri.